Muži

27.11.2022, HMS Karlovy Vary
Hurrican
4:14
0:5, 2:3, 2:6
Bohemians