Klubové hodnoty

Klubové hodnoty představují, čeho si členové i klub váží a jsou ochotni pro ně i něco obětovat. Symbolizují, jak se chováme a jak vychováváme naše členy. Tyto hodnoty si díky sportu přenášíme do běžného života. Hodnoty určují prostředí klubu a jejich dodržování vyžadujeme po všech členech klubu. Základními klubovými hodnotami jsou týmovost, rodina (VARYfamily), zodpovědnost, samostatnost, bojovnost a fair play.

Jsme rodina, jsme VARYfamily!

Myšlenka VARYfamily vychází z mise a hodnot klubu. Klademe důraz na rozvoj rodinného prostředí, komunikaci s vlastní komunitou, výchovu a vzdělání zdravých sportovců. VARYfamily symbolizuje propojení klubu, hráče, trenéra, rodiče, fanouška, partnera a přátel klubu. Každý zná svou roli v klubu, respektuje ji, pomáhá ostatním a nebojí se postavit jeden za druhého. Společně kráčíme za jedním cílem, zažíváme úspěchy i neúspěchy a jsme hrdí na to, že můžeme být součástí rodiny VARYfamily.

Jsme zodpovědní i samostatní.

Každý člen se chová odpovědně vůči klubu a jeho členům. Nese zodpovědnost za své chování, výkon a za neustálé učení. Svým přístupem učíme členy, aby byli samostatní a svým chováním šli příkladem ostatním. Všichni členové týmu jsou zodpovědní za svou přípravu na trénink, turnaj nebo zápas. Neúspěch vnímáme jako zkušenost, víme, co mu předcházelo a chceme se z něj poučit. Učíme členy stanovit si cíle a pracovat na jejich dosažení.

Bojovnost a Fair Play.

Bojovnost nás bude provázet na hřišti i mimo něj. Jsme vytrvalí a nikdy se nevzdáváme, protože pokud jsme něco začali, bojujeme až do konce. Do všeho jdeme naplno, ale vždy v rámci Fair Play a respektujeme soupeře, trenéry, rozhodčí i diváky. Do každé činnosti vstupujeme s tím, že chceme uspět a uděláme pro to maximum.