O nás

O klubu

Nevýkonnostní kategorie zahrnují kategorie minipřípravka, přípravka, elévové a mladší žáci. Hlavním cílem kategorie je nábor nových hráčů a díky tomu vytvoření dostatečně početné členské základny. Kvalitní nábor je realizován díky úzké spolupráci se základní školou Konečná v Karlových Varech. Dále se klub zaměřuje na budování florbalových kroužků na ostatních školách v Karlových Varech a blízkém okolí. Pro získání obecného povědomí klub zabezpečuje veškeré školní turnaje konané v Karlovarském kraji. Klub pořádá v nevýkonnostních kategoriích příměstské tábory a florbalový kemp. Po sportovní stránce je kladen důraz na individuální rozvoj hráče se zaměřením na dovednosti hráče v roli 1 a roli 3, především schopnost vyhrávat souboje 1v1. Hráč po opuštění nevýkonnostní kategorie by měl být zdatný ve florbalových dovednostech, měl mít vštípené klubové hodnoty a především by měl mít vybudovanou lásku ke sportu, především k florbalu.

Výkonnostní kategorie zahrnují kategorie starší žáci, dorostenci, junioři. Hlavním cílem kategorie je připravit hráče, aby se rozdělila na hobby a výkonnostní složku. Dělení hráčů především u kategorie starší žáci a dorostenci je na základě přístupu hráčů k tréninku. Hráči, kteří mají zájem pracovat více než ostatní, plní například individuální plány, poctivě dochází na tréninky, jsou zařazeni do kategorie výkonnostních hráčů. Hráči, kteří nemají sportovní přístup, jsou naopak řazeni do kategorie hobby. Od juniorské kategorie je krom samotného přístupu hráče bráno v úvahu i sportovní měřítko, kdy hráč musí prokázat určitou technickou i taktickou připravenost, aby byl zařazen do výkonnostní kategorie. S ohledem na umístění klubu v Karlovarském kraji, který je nejmenším jak svou velikostí, tak i po florbalové stránce, jsme nuceni hráče jak výkonnostní kategorie, tak hráče hobby mít na společných tréninkových jednotkách. Tento problém řeší dlouhodobý plán klubu, který se snaží vychovat dostatečný počet hráčů, abychom byli schopni vytvořit dvě oddělené tréninkové skupiny. S ohledem na aktuální stav jsou u kategorií dorost a junioři kladeny velké nároky na hobby hráče. Jedná se především o taktické, fyzické a docházkové nároky na hráče. Pokud hráč nesplní požadavky, je nucen ukončit svou hráčskou činnost v klubu. Hráče se snažíme využít například při pořádání klubových akcích, nebo pomocí s trénováním u nevýkonnostních kategorií. Případně se snažíme hráči zajistit další hráčské působení v jiném klubu, nebo v amatérských soutěžích. Cílem výkonnostní kategorie je navázat na práci nevýkonnostní kategorie. Kladen důraz je především na rozvoj hráče v hráčských rolích 2 a 4. Důležité je propojení s mužským A – týmem. Dlouhodobým cílem klubu je vychovat odchovance klubu, kteří budou moc zaujmout místo v A-týmu. Výkonnostní kategorie se snaží kopírovat herní styl A-týmu

Vrcholem mužské kategorie je A-tým, který má dlouhodobý cíl postoupit do Superligy. S ohledem na aktuální nedostatek kvalitních odchovanců, kteří jsou po sportovní, ale především po lidské stránce schopni hrát za mužský celek, je tým postupně doplňován externími hráči. Dlouhodobý klubový cíl je vychovat novou generaci hráčů, kteří plní sportovní vizi klubu a reprezentují klubové hodnoty jakou je například bojovnost a myšlenku „VARYfamily“, která reprezentuje propojení klubu, hráče, trenéra, rodiče, fanouška. Díky kvalitní práci v nevýkonnostních a výkonnostních kategoriích klub očekává postupné začleňování odchovanců do mužského A-týmu. 

V kategorii žen má klub zatím pouze dvě družstva. Dlouhodobým cílem je vybudování kompletní ženské složky s tím, že v Karlových Varech se chceme zaměřit na výchovu a práci s dívkami do kategorie dorostenek. Pro starší dívky chceme mít vybudovanou spolupráci s jinými oddíly. V současné době se snažíme vychovat co nejvíce dívek v nevýkonnostních kategoriích. 

Pro celkovou propagaci klubu je důležité pořádat významné florbalové akce, které přitáhnou jak florbalovou veřejnost, tak zaujmou i mimo florbalovou komunitu. Pořádáme nejvýznamnější sportovní i marketingové akce Českého florbalu jako Finále poháru České pojišťovny, Fanzóna MS 2018, Street florbal league a další.